[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    
  
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
ผู้บริหาร
  
บ้านแมงมุม
บันทึกความรู้
ขุมความรู้
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
สมัครสมาชิก
ทีมแมงมุมแพร่ 1
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
รุ่งนภา ขจีจิตร์

สมาชิกทั้งหมด 79
  

<< ตุลาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สพฐ.
Œ สพท.แพร่ เขต 1
Œ ศูนย์เทคโนฯแพร่ เขต 1
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศุูนย์การจัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


     ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน และครู และผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 และนำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ขุมความรู้
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
1 / ส.ค. / 2557 : ( 5680 / )
แบบคัดกรองนักเรียนพิการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๖
แบบคัดกรองนักเรียนพิการ ๙ ประเภท
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
26 / ม.ค. / 2557 : ( 1626 / )
การประเมินวินิจฉัยนักเรียนเรียนร่วม
แบบการบริการลูกข่ายกิจกรรมบำบัด
วิชาการ
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
15 / ต.ค. / 2556 : ( 808 / )
แบบวิเคราะห์การอ่านชั้นป.๓,๖
สพป.แพร่ เขต ๑ จัดสััมนาศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาไทย ได้ออกแบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านของนักเรียน
วิชาการ
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
15 / ต.ค. / 2556 : ( 759 / )
แผนพัฒนาการอ่าน ชั้นป.๓,๖
ร่างแผนพัฒนาการอ่านชั้น ป.๓,๖
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
15 / ต.ค. / 2556 : ( 1669 / )
แผนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
ร่างแผนการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก
วิชาการ
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
9 / ต.ค. / 2556 : ( 1265 / )
แนวการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
สพฐ.จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
4 / ต.ค. / 2556 : ( 8093 / )
รูปแบบการเขียน SAR มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม
สพฐ.จัดทำร่างการเขียน SAR มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จัดทำเม่ือส้ินปีการศึกษา 2556 ส่ง สพป. ภายในเดือนมีนาคม 2557
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
2 / ส.ค. / 2556 : ( 1029 / )
ปกเอกสารเกณฑ์และแนวการคัดเลือกกิจกรรม
กิจกรรมดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง51
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
2 / ส.ค. / 2556 : ( 525 / )
กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
คู่มือ แนวทางการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง51
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
15 / ก.ค. / 2556 : ( 574 / )
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เอสารคู่มือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
โดย ทองสุข สุคันธะมาลา
15 / ก.ค. / 2556 : ( 3287 / )
มาตรฐานการจัดการเรียนร่วมปี 55
สพฐ.ประกาศใช้มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2555
นโยบายและแผน
โดย บุษยา ใจบุญทา
9 / มิ.ย. / 2556 : ( 737 / )
คู่มือระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
DMC_2556
   
#
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก นางภณิดา ทองประไพ
เมื่อ21 / ธ.ค. / 2555 : ( 834 / )

เครื่องมือนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555


ผู้บันทึก เพ็ญศรี ชัยรัตน์
เมื่อ20 / ส.ค. / 2553 : ( 1675 / )

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเอกชน


   
 เผยแพร่ download
เอกสารวิชาการ
โดย ประพันธ์ หงษ์เจ็ด ประเสริฐ กาศสนุก
9 / ส.ค. / 2553 : ( 972 / )
แบบเสนอชื่อผู้ประเมินศึกษานิเทศก์
แบบเสนอชื่อผู้ประเมินศึกษานิเทศก์
โปรแกรมการศึกษา
โดย ประพันธ์ หงษ์เจ็ด ประเสริฐ กาศสนุก
9 / ส.ค. / 2553 : ( 1113 / )
คู่มือประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์
คู่มือประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์
โปรแกรมการศึกษา
โดย
9 / ส.ค. / 2553 : ( 1082 / )
เอกสารประเมินศึกษานิเทศก์360องศา
เอกสารประเมินศึกษานิเทศก์360องศา
   
    
km สพท.แพร่ เขต 1