[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
เรื่อง : แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภทตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ความรู้จากการปฏิบัติงานสพป.แพร่ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2554 เคร่ืองมือคัดกรองฉบับนี้ ใช้สำหรับการคัดกรองเบ้ืองต้นเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภทตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และในส่วนของนักเรียนพิการประเภทที่ 5 ให้โรงเรียนใช้แบบคัดกรอง แบบ KUS-SI คัดกรองอีกครั้ง และรายงานข้อมูลให้สพป.ทราบภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2554ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ทองสุข สุคันธะมาลา
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 46879


การศึกษาพิเศษเรียนร่วม 5 อันดับล่าสุด

      แบบคัดกรองนักเรียนพิการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๖ 1 / ส.ค. / 2557
      การประเมินวินิจฉัยนักเรียนเรียนร่วม 26 / ม.ค. / 2557
      รูปแบบการเขียน SAR มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม 4 / ต.ค. / 2556
      มาตรฐานการจัดการเรียนร่วมปี 55 15 / ก.ค. / 2556
      แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ เขต 1 16 / ส.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
km สพท.แพร่ เขต 1