[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
เรื่อง : มาตรฐานการจัดการเรียนร่วมปี 55
ความรู้จากการปฏิบัติงาน
สพฐ.ประกาศใช้มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555 โดยให้ทดลองใช้กับโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ในปี 2556 จึงให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของ สพป.แพร่ เขต 1 ได้ศึกษาและนำสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งทดลองประเมินตนเอง ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นะคะดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ทองสุข สุคันธะมาลา
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 3016


การศึกษาพิเศษเรียนร่วม 5 อันดับล่าสุด

      แบบคัดกรองนักเรียนพิการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๖ 1 / ส.ค. / 2557
      การประเมินวินิจฉัยนักเรียนเรียนร่วม 26 / ม.ค. / 2557
      รูปแบบการเขียน SAR มาตรฐานการจัดการเรียนร่วม 4 / ต.ค. / 2556
      มาตรฐานการจัดการเรียนร่วมปี 55 15 / ก.ค. / 2556
      แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ เขต 1 16 / ส.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
km สพท.แพร่ เขต 1