[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง51
เรื่อง : คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ความรู้จากการปฏิบัติงานโรงเรียนที่ต้องการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้ประเมินตนเอง แล้วส่งผลการประเมินตนเอง เพ่ือขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ระยะที่ 2 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ผลการประเมินตนเองทุกตัวชี้วัดต้องผ่านระดับ3-4 จึงจะสมควรได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงนะคะดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ทองสุข สุคันธะมาลา
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 573


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง51 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2 / ส.ค. / 2556
      คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง 15 / ก.ค. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
km สพท.แพร่ เขต 1