[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


วิชาการ
เรื่อง : แผนพัฒนาการอ่าน ชั้นป.๓,๖
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ แก้ไขร่างแผนพัฒนาการอ่านชั้น ป.๓,๖ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ทองสุข สุคันธะมาลา
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 758


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      แบบวิเคราะห์การอ่านชั้นป.๓,๖ 15 / ต.ค. / 2556
      แผนพัฒนาการอ่าน ชั้นป.๓,๖ 15 / ต.ค. / 2556
      แนวการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 9 / ต.ค. / 2556
      เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 6 / มี.ค. / 2556
      รายงานการวิจัยการพัฒนาการอ่านโดยใช้เพลง 10 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
km สพท.แพร่ เขต 1